Fenstherm Kft.

 


Fontos, hogy Ön is tudja:

1. Mit jelent az Energia Tanúsítvány?

Olyan igazoló lap, amely megmutatja, hogy az adott ingatlan az energia fogyasztás szempontjából milyen minőségi osztályba sorolható. Az ingatlan energetikai tanúsítványa megmutatja, hogy mekkora az épület energiafelhasználása. Évente hány kilowattóra az 1 m 2-re eső energiafelhasználás, ebből következően pedig mennyi az egész épületé.
Tartalmaz olyan költséghatékony javaslatot is, melyek megvalósítása esetén az ingatlan magasabb energetikai osztályba kerül.2. Milyen jogszabályi háttérnek kell megfelelni?

A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet által előírtak szerint kell elkészíteni az Energia Tanúsítványt.3. Mikortól kötelező és milyen esetekben?

2009.január 1-től hazánkban is bevezetésre került az Európai Unió 2002/91 EK EPBD irányelve, mely kötelezően előírja az épületek energiatanúsítványának beszerzését minden olyan esetben, amikor adásvételre, vagy bérbeadásra kerül sor.

A tanúsítvány két lépésben lép érvénybe:
  1. 2009.01.01-től kötelező az újonnan épült ingatlanok esetében az e napot követően megindított használatbavételi engedélyezési eljáráshoz. Energetikai pályázaton való részvételkor is kötelezően benyújtandó.
    2011. december 31-ig önkéntes a meglévő, használt épület, önálló rendeltetési egység, lakás, adásvételéhez energetikai tanúsítása.

  2. 2012. január 01. után a tanúsítvány beszerzése kötelező minden adásvétel, és 1 évet meghaladó bérbeadás lebonyolításához4. Mennyibe kerül ez?
  • 2011. december 31-ig a rendeletben megszabott árak az irányadóak, költségtérítést kell alkalmazni, és ezt díjjegyzékben részletezni kell.
  • 2012.01-01-től az elkészítés díját már a szabad piaci ár határozza meg.5. Milyen dokumentumok lehetnek szükségesek?

I. Új épület esetén:
   - alaprajz
   - metszetek
   - műszaki leírás
   - homlokzati rajzok
   - energetikai igazoló számítás
   - épületgépészeti dokumentáció (ha van)
   - felelős műszaki vezető nyilatkozata

II. Meglévő épület (családi ház, ikerház, lakás, társasház egészére, adásvételhez, tartós bérlethez, pályázathoz stb.):
   - alaprajz
   - metszetek
   - műszaki leírás
   - homlokzati rajzok
   - épületgépészeti dokumentáció (ha van)
   - az éves fűtést, illetve az energiafogyasztást igazoló elszámoló számlák (másolata)
   - jegyzőkönyv a felmérésről6. Kik kérhetnek épület energetikai tanúsítást?

- az épület (lakás) építtetője, tulajdonosa
- az épület (lakás) vevője
- az épület (lakás) bérlője7. Melyek az energetikai tanúsítás minősítési osztályai?

Minősítési osztály Ep (kWh/m2,a) Minősítési jellemző
A+ < 55% Fokozottan energiatakarékos
A 56-75% Energiatakarékos
B 76-95% Követelménynél jobb
C 96 - 100% Követelménynek megfelelő
D 101 - 120% Követelményt megközelítő
E 121 - 150% Átlagosnál jobb
F 151 - 190% Átlagos
G 191 - 250% Átlagost megközelítő
H 251 - 340% Gyenge
I 341% > Rossz

Az energetikai minősítési osztályba sorolás megmutatja Önnek, hogy az épülete mennyire energiapazarló, vagy éppen energia takarékos.8. Meddig érvényes a tanúsítvány?

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha azonban a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.9. Ki végezheti el az energia tanúsítást?

A rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló (tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. előírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól felmentés nem adható. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.Nem kell:

- az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre.
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre.
- a hitéleti rendeltetésű épületre.
- a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre.
- a mezőgazdasági rendeltetésű épületre.
- ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2.
- huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

  Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Ker. Kft.

REVCO Magyarország Kft.

LAKÓKERT '97 Bt.

Forrás Centrum Kft.

MAGYAR-Festék